Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA

EGUNA / DIA: 2016KO URRIAREN 5EAN, ASTEAZKENA/Miércoles, 5 de octubre de 2016

ORDUA/ Hora:     19:00etan / 19:00 horas

BILTZAR MOTA/:   OHIKO OSOKO BILKURA / Sesión plenaria Ordinaria

AZTERGAIAK / Orden del día

1.- AURREKO AKTEN ONARPENA  2016/06/21 eta 2016/07/22/ Aprobación actas anteriores: 21/06/2016 y 22/07/2016

2.- 2017KO TASAK ETA ZERGA TASAK / Tasas y tipos impositivos para 2017.

3.-KULTURA, KIROL ETA GIZARTE ENTITATEEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA / Convocatoria de subvenciones a entidades culturales, deportivas y sociales.

4.- DORRAOKO KONTZEJUARI BURUZKO LANKIDETZA HITZARMENA BERRESTEA ERGOIENAKO UDALAREKIN / Ratificación de Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Ergoiena relativo al Concejo de Dorrao.

5.- UDAL HIRIGINTZA PLANEKO ALDAKETA PUNTUALAREN BEHIN BETIKO ONESPENA: 41.2 eta 48.3 artikuluak / Aprobación definitiva de Modificación del Plan de Urbanismo Municipal: art 41.2 y 48.3

6.- ALDERDI POPULARREKO MOZIOA: GUTXIEN DUTEN PERTSONENTZAKO, HORTZETAKO ZEIN ENTZUMEN ETA IKUSMEN ARAZOAK KONPONTZEKO LAGUNTZAK LORTZEKO /Moción del Partido Popular sobre moción para la concesión de ayudas que permitan dar respuesta a problemas dentales, auditivos y de visión a las personas con menos recursos.

7.-ALKATEAREN EBAZPENAK / Resoluciones de Alcaldía

8.- GALDE-ESKEAK / Ruegos y preguntas.

                                                                                     

Etxarri Aranatzen,  2016ko irailaren 29an/29 de septiembre de 2016

ALKATEA//La Alcaldesa:ENEKA MAIZ ULAIAR

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus