Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA

EGUNA / DIA: 2017KO APIRILAREN 5EAN, ASTEAZKENA

 Miércoles, 5 de abril  de 2017

ORDUA/ Hora:    20:00etan / 20:00 horas

BILTZAR MOTA/:  OHIKO OSOKO BILKURA / Sesión plenaria ordinaria

AZTERGAIAK / Orden del día

1.-Aurreko akta onartzea/ Aprobación acta anterior.

2.-Alazne Juaniz zinegotzia jabetza hartzea / Toma de posesión de concejal Alazne Juaniz .

3.-Joxe Aldasororen ordezkaritzak eta lan taldeak izendatzea/Nombramiento de respresentaciones y grupos de trabajo de Joxe Aldasoro

4.-2017ko Aurrekontua eta Exekuzioa Oinarriak / Presupuesto 2017 y Bases de Ejecución

5.-2017ko Plantilla Organikoa / Plantilla Organikoa 2017.

6.-Hirigintzako Plan Orokorraren errebisioa egiteko hitzarmena onartzea eta urte anitzetako gastua onartzea / Aprobación Convenio Colaboración para revisión Plan General Municipal y aprobación de gasto plurianual.

7.-Balorazio Ponentzia egitea / Revisión de Ponencia de Valoración.

8.-Senidetza /Hermanamiento.

9.-Altsasurekin elkartasun / Solidaridad con Alsasua

10.-Elkartasuna alkate kurduekin / Solidaridad con alcaldes y alcaldesas kurdos

11-Gernika kuadroa Gernikara ekartzearen aldeko mozioa /Moción: El “Gernica” Gernika.

12.-Errefuxiatuak lehenbailehen ekartzearen aldeko mozioa / Moción para traer cuanto antes a refugiados.

13 Terrazen tasen aldaketa/ Modificación tasa de ocupación (terrazas)

14-2015eko txupinazoaren sententziaren apelazioaren kontrako adierazpena / Declaracion institucional sobre la sentencia de apelación realtiva al chupinazo del 2015

15.-Alkatearen ebazpenak/ Resoluciones de Alcaldía

16.-Galde eskeak / Ruegos y Preguntas

 

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus