Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 2017/12/01

EGUNA / DIA: 2017KO ABENDUAREN 1EAN, OSTIRALA

Viernes, 1 de diciembre de 2017

ORDUA/ Hora:   19:00etan / 19:00 horas

BILTZAR MOTA/:  EZ OHIKO OSOKO BILKURA / Sesión plenaria extraordinaria

AZTERGAIAK / Orden del día

1.- Aurreko aktak onartzea 2017/09/18 eta 2017/10/18. Aprobación de actas anteriores 2017/09/18 y 2017/10/18

2.-Zerga tasak eta tasak 2018/ Impuestos, tasas y precios públicos 2018

3.-2018ko Egutegia/ Calendario laboral 2018

4.- Alkatearen Gizarte Segurantzako kontizazio-osagarria soldatari lotzea. / Reflejar en la nómina de la alcaldesa el complemento de cotizacióna a la seguridad social

5.-Kaleen izenak egokitzea / Actualización de nombre de calles

6-Sakanako Mankomunitateen ordezkarien ordezkoa izendatzea / Nombramiento de sustitutos de representantes municipales en la Mancomunidad de Sakana

7.-Aldapasoroko obraren azken likidazioa onartzea/ Aprobacion liquidación final de Aldapasoro

8.-Azaroak 25eko adierazpen instituzionala/ Declaración Institucional de 25 de noviembre

9.-Abenduak 9ko adierazpen instituzionala/ Declaración Institucional de 9 de diciembre

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus