Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 2018/04/11

EGUNA / DIA: 2018KO APIRILAREN 11N,  ASTEAZKENEAN

     Miércoles, 11 de abril de 2018

ORDUA/ Hora:   19:00etan / 19:00 horas

BILTZAR MOTA/:   EZOHIKO OSOKO BILKURA / Sesión plenaria Extraordinaria

 

AZTERGAIAK / Orden del día

1.- Aurreko akta onartu / Aprobación acta anterior.

2.- 2018ko Aurrekontua eta Exekuzio oinarriak hasiera batean onestea/ Aprobación inicial del presupuesto General y Único y Bases de Ejecución de 2018.

3.- 2018ko plantilla organikoa /  Plantilla Orgánica de 2018.

4.- Musika eskolako aurrekontu aldaketa berrestea/ Ratificación de la modificación presupuestaria de la Escuela de Musica.

5.- Argitari publikoa hobetzeko proiektua onartzea eta finantza-plana berrestea. Aprobación del proyecto de mejora del alumbrado públiko y ratificación del plan financiero.

6- Ehiza barrutia / Coto de caza.

7.- 2018ko gainbalioaren zerga aldaketa/ Modifiación impuesto “Plusvalía 2018”

8.- Hainbat tasen aldaketa / Modificación de diversas tasas

9.- Mendi pistak eta bideak erabiltzeko ordenantza aldatu/ Modificación ordenanza: Uso de las pistas y caminos forestales.

10.- Etxarri Aranazko herriko eraikuntzen zaharberritze eta apainketa eta bestelako obretarako laguntzak arautzen dituen ordenantza hasiera batez onestea/ Aprobación inicial de la Ordenanza de las ayudas para la restauración y ornato y otras obras en los edificios de Etxarri Aranatz.

11.- Etxarri Aranatz aldeko Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitatea eta hainbat udal eta kontzejuen arteko lankidetza hitzarmena: Lan-eskoleetako etxea erabiltzeko Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y los ayuntamientos de Lakuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz, Arruazu, Uharte Arakil e Irañeta y los concejos de Lizarraga, Unanu y Dorrao para utilización de la casa de las antiguas escuelas laborales

12.- Etxarri Aranazko  eta hainbat  udalen arteko hitzarmena, Etxarri Aranazko udal musika eskola finantzatzeko. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz y otros Ayuntamientos a fin de financiar la Escuela de Música de Etxarri Aranatz.

13.- Kultur Etxeko erabilera: Gizarte Zerbitzuen  Mankomunitateko egoitza /  Utilización casa de Cultura: Sede Mancomunidad de Servicios Sociales de Base.

14.- Diru-laguntza deialdia 2018/2019: Behar bereziak dituzten ikasleek eskolaz kanpoko jardueretan parte-hartzeko egina/ Convocatoria de subvenciones para participación de alumnos con necesidades especiales en actividades extraescolares dirigidas a centros escolares 2018/2019

15.- Kattuka haur eskola 0-2 ziklorako herritarrentzat diru laguntza deialdia 2018/2019 /Convocatoria de subvenciones 2018/2019,  a vecinos para ciclo 0-2 años en Kattuka.

16.- 2018ko Zinegotzien ordainsariak eta Alkate eta Alkateordearen dedikazioa/ Retribuciones a cargos públicos 2018 y dedicación de la Alcaldesa y de la Teniente Alcalde.

17.- Herrilurren aprobetxamendua/ Aprovechamiento de Comunales.

18.- Alderdi Popularrek aurkeztutako Mozioa:  “Segurtasun indarrak”/ Moción del Partido Popula:. “Fuerzas de Seguridad”

19.- Alderdi Popularrek aurkeztutako Mozioa: “Espetxe iraunkorra”/ Moción del Partido Popular: “Revisión Prisión permanente”

20.- Alderdi Popularrek aurkeztutako Mozioa: "Abiaduraren aldeko trenaren alde/ Moción del Partido Popular:A favor del proyecto del Tren de Alta Velocidad.

21.- Alderdi Popularrek aurkeztutako Mozioa “Arantxa Tapia”/ Moción del Partido Popular: “Arantxa Tapia”

22.- Bildu taldeak aurkeztutako Mozioa: “Sakana trenaren alde, Sakana bizitzaren Alde”/ Moción presentada por Bildu: “A favor del tren de Sakana, por la vida en Sakana.”

23.- Bildu taldeak aurkeztutako Mozioa: “Pentsionistak martxan”/ Moción presentada por Bildu: “Pensionistas en marcha”.

24.- Bildu taldeak aurkeztutako Adierazpen Instituzionala: “Transgenikorik gabeko eremua”/ Declaración Institucional presentada por Bildu: “Etxarri Aranaz zona libre de transgénicos”.

25.- Bildu taldeak aurkeztutako mozioa: “Altsasukoak aske”/  Moción presentada por Bildu: “Altsasukoak aske”

26.-Alkatearen ebazpenak / Resoluciones de Alcaldia.

27.Galde eskeak / Ruegos y preguntas.

 

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus