Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 2018/07/04

EGUNA / DIA: 2018KO UZTAILAREN 4AN,  ASTEAZKENA

     Miércoles, 4 de julio  de 2018

ORDUA/ Hora:   19:00etan / 19:00 horas

BILTZAR MOTA/:   OHIKO OSOKO BILKURA / Sesión plenaria Ordinaria

 

AZTERGAIAK / Orden del día

 

1.- Aurreko aktak onartzea: 2018/04/11 eta  2018/06/15./ Aprobación actas anteriores: 2018/04/11 y  2018/06/15

     2.- Alkatearen ebazpenak berretzi/ Resoluciones de Alcaldia

3.- Kanpinaren eta igerilekuaren arrendamenduaren kontratua esleitzeko plegua onartu/ Aprobar el pliego para aldjudicación del contrato de arrendamiento de las piscinas y el camping.

4.- Herriko argiteria berritzeko proiektua onaratzea: Obra esleitzeko plegua onartu eta prozedura hasi./ Proyecto de alumbrado público: Aprobar el proyecto,  el pliego para la adjución de las obras e iniciar el procedimiento.

5.- Udal planaren aldaketak hasiera batez onartzea/ Aprobación inicial de las modificaciónes  del Plan Municipal.

6 2018ko plantila organikoa: Alegazioak erantzutea eta behin betikoz onartzea/ Aprobación definitiva de la plantilla 2018 y respuesta a las alegaciones presentadas.

8.- Etxarri Aranazko ehiza barrutia esleitzea eta baldintza pleguaren aldaketak onartu/ Adjudicación del coto de caza y aprobar modificaciónes del pliego de condiciones.

9.- Tokiko Gobernu Batzordeak onarpenak/ Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

10.- Bildu taldeko mozioa: Preso Politiko Sahararren egoera okerra/ Moción presentada por Bildu: Extrema situación de los presos políticos Saharauis

11.- Bildu taldeko mozioa: LGTBI+ Pertsonen sexu- Askapenerako nazioarteko eguna Ekainak 28 / Moción presentada por Bildu: 28 de junio, Día internacional por la liberación sexual de las personas LGTBI+

12.- PP taldeko mozioa: Etorkizunean denon berdintasuna lelopeko ekainaren 2ko manifestazioa: Manifestación 2 de junio con el lema “Por el futuro de todos en igualdad

13.- PPtaldeko mozioa: ETAren dizoluzioa/ Moción del PP: Disolución de ETA

14.- Galde eskeak / Ruegos y Preguntas.

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus