Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 2018/07/20

EGUNA / DIA: 2018KO UZTAILAREN 20AN,  OSTIRALA

     Viernes, 20 de julio de 2018

ORDUA/ Hora:   13:00etan / 13:00 horas.

BILTZAR MOTA/:   EZOHIKO OSOKO BILKURA / Sesión plenaria extraordinaria.

 

AZTERGAIAK / Orden del día

 

1.- Etxarri Aranazko eskualdeko eraldatze-zentrua: Proiektua eta obra esleitzeko baldintza plegua onartu, eta prozedura hasi./ Centro de transformación comarcal en Etxarri Aranatz: Aprobar el proyecto de ejecución,  el pliego de cláusulas administristrativas para la adjución de las obras e iniciar el procedimiento.

2.- Aurrekontu aldaketa 2018/05U: Hasiera batez onartzea/ Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2018/05U.

3.- Utzubarreko industriaguneko urbanizazioa (1.fasea):  Obrak esleitzea /  Adjudicación de las obras del proyecto denominado “urbanización del polígono industrial del 1º fase”.

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus