Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 2018/12/19


 

EGUNA / DIA: 2018KO ABENDUAREN 19AN,  ASTEAZKENA

     Miércoles, 19 de diciembre de 2018

ORDUA/ Hora:   20:00etan / 20:00 horas.

BILTZAR MOTA/:   EZOHIKO OSOKO BILKURA BILKURA / Sesión plenaria extraordinaria.

AZTERGAIAK / Orden del día

  1. 2018/377 Alkatearen ebazpena berretsi: Etxarriko Argitaria berritzeko Segurtasun plana/ Ratificación de la Resolución de Alcaldía 2018/377: Aprobación plan de seguridad del proyecto de reforma del alumbrado público.
  2. 2018-03U aurrekontu aldaketa bertan behera utzi/ Anular acuerdo modificación presupuestaria 2018-03U.
  3. UE10 Urbanizazio Proiektuaren hasierako onespena/ Aprobación inicial proyecto de urbanización de la UE-10
  4. Kanpineko Plan Bereziaren hasierako onespena/ Aprobación inicial del Plan Especial independiente del Camping.
  5. 2019ko lan egutegia onartu/ Aprobación calendario laboral 2019
  6. Etxarriko kanpina eta igerilekua kudeatzeko kontzesio publikoaren kontratua esleitzea /  Adjudicación contrato de concesión pública para la gestión del camping y piscinas de Etxarri Aranatz.
  7. Alkatearen soldata % 1,5eko igoera onartu/ Aprobar subida del suelde de Alcaldía en un 1,5%
AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus