Etxarri Aranatz

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 2019/01/30

EGUNA / DIA: 2019KO URTARRILAREN 30EAN,  ASTEAZKENA

     Miércoles, 30 de enero de 2019

ORDUA/ Hora:   19:00etan / 19:00 horas.

BILTZAR MOTA/:   OHIKO OSOKO BILKURA BILKURA / Sesión plenaria ordinaria.

 

AZTERGAIAK / Orden del día

 

1.- AURREKO AKTAK ONARTU: 2018/11/21 eta 2018/12/19 / Aprobación actas anteriores: 21/11/2018 y 19/12/2018.

2.- ALKATEAREN EBAZPENAK / Resoluciones de Alcaldía

3.- 2019/008 ALKATEAREN EBAZPENAREN BERRI EMAN: HIRIGINTZA ALORREKO ZINEGOTZI DELEGATUAREN IZENDAPENA / Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía 2019/008: nombramiento de la Concejal delegada de Urbanismo.

4.- 2019/01U eta 2019/02U AURREKONTUA ALDAKETAK HASIERA BATEZ ONARTZEA/ Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 2019/01U y 2019/02U

5.- PLANTILLA ORGANIKOAREN ALEGAZIOAK ONARTU ETA  BEHIN BETIKO ONARPENA EMAN / Aprobar las alegaciones realizadas a la plantilla orgánica y aprobarla definitivamente

6.- 2019KO EGUTEGIA / Calendario 2019

7.- KARGU PUBLIKOEN ORDAINSARIAK / Retribuciones cargos públicos

8.- LIZARRAGABENGOAKO KONTZEJUKO HILHERRIA ETA HILETA ZERBITZUAK KUDEATZEKO ESKUMENA DELEAGU / Delegar la competencia para la gestión del cementerio y servicios funerarios del Concejo de Lizarragabengoa.

9.- HERRI LURRAK: FELIX GARMENDIA MAULEONEN KONTRATUA BERTAN BEHERA UTZI ETA LOTEA AITOR IJURRA GARMENDIARI ESLEITU / Comunales: anular el contrato suscrito con Felix Garmendia Mauleón y adjudicar el lote a Aitor Ijurra Garmendia

10.- ETXARRI ARANAZKO UDALEKO DATUEN BABESERAKO ARDURADUNA ETA DELEGATUA IZENDATU / Nombramiento del delegado/a y encargado/a de protección de datos del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

11.- EH BILDU TALDEAREN MOZIOA: IRUÑA - VELEIAKO AUZIA ARGITU/ Moción EH Bildu: esclarecimiento del caso Iruñea – Veleia

12.-PP TALDEAREN MOZIOA: KONSTITUZIOAREN URTEURRENA / Moción PP: Aniversario de la Constitución.

13.- PP TALDEAREN MOZIOA: EHIZAREN GARRANTZIA ETA ESTRATEGI ZINEGETIKO BAT SORTZEKO BEHARRA / Moción PP: la importancia de la caza y de la creación de una estrategia nacional de gestión cinegética.

14.- PP TALDEAREN MOZIOA: TKI MAPA LOKALAREN LEGE PROIEKTUA BERTAN BEHERA UZTEA / Moción PP: retirar el proyecto de Ley de Reforma del Mapa Local de Navarra.

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAVARRA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus