Etxarri Aranatz

Dokumentuak .. Ediktuak

Data Dokumentua Jaitsi
2017/02/19 Ediktuak 2016KO AURREKONTUEN ALDAKETA:BEHIN BETIKO ONESPENA
2017/02/17 Ediktuak ZIRKULAZIO ZERGA 2017
2017/02/08 Ediktuak 2016KO 2.GO SEIHILABETEKO URA
2017/01/24 Ediktuak MERKATARIZA EZ EGONKORRA
2017/01/24 Ediktuak APARKATZEKO TXARTELA
2017/01/24 Ediktuak JARDUERA SAILKATUAREN BAIMENA
2017/01/24 Ediktuak JARDUERA SAILKATUAREN BAIMENA
2017/01/24 Ediktuak 2016KO AURREKONTUKO ALDAKETEN HASIERAKO ONESPENA
2016/11/29 Ediktuak 2015EKO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2016/11/09 Ediktuak 2016KO BEZ-A
2016/09/12 Ediktuak 2016KO LEHENENGO SEIHILABETEKO URA
2016/08/08 Ediktuak ENKARGATUA ETA ZERBITZU ANITZA:Emaitzak eta izenda
2016/08/06 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2016/01-02 (BETIKO ONESPENA)
2016/08/06 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2016/03-04 (BETIKO ONESPENA)
2016/07/12 Ediktuak BAKE EPAITEGIKO EPAILE TITULARRAREN IZENDAPENA
2016/06/27 Ediktuak EGOERA AHULEAN DAUDEN IKASLEENTZAT DIRU-LAGUNTZA D
2016/06/24 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2016/03-04 (HASIERAKO ONESPENA
2016/06/24 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2016/01-02 (HASIERAKO ONESPENA
2016/06/18 Ediktuak KONTRIBUZIOA 2016
2016/05/26 Ediktuak JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA-DERRY ASKE S.L.
2016/05/09 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2016 / HASIERAKO ONESPENA
2016/05/09 Ediktuak KARGU PUBLIKOEN ORDAINSARIAK
2016/05/09 Ediktuak TOKIKO GOBERNU BATZORDEA OSATZEA
2016/05/09 Ediktuak BAKE EPAILEA ETA ORDEZKOA: KARGUAK BETETZEKO DEIA
2016/05/09 Ediktuak APARKATZEKO TXARTELA: ORDENANTZAREN ALDAKETA
2016/05/09 Ediktuak MERKATU TXIKIA: ORDENANTZAREN ALDAKETA (Hasiera)
2016/05/09 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2015/ 2.ALDAKETA/ BEHIN BETIKOA
2016/04/27 Ediktuak 2016KO LAN EGUTEGIAREN ZUZENKETA
2016/04/26 Ediktuak 2016KO AURREKONTUA / BEHIN BETIKO ONESPENA
2016/04/26 Ediktuak TRUKERAKO ESKAINTZA PUBLIKOA
2016/03/29 Ediktuak 2016KO AURREKONTUA / HASIERAKO ONESPENA
2016/03/15 Ediktuak 2015EKO 2. SEIHILABETEKO URA
2016/02/14 Ediktuak JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA/ ALDAKETA
2016/02/14 Ediktuak JARDUERARAKO LIZENTZIA BAIMENA
2016/01/28 Ediktuak ZIRKULAZIO ZERGA 2016
2016/01/15 Ediktuak JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA
2016/01/09 Ediktuak 2016KO TASA ETA PREZO PUBLIKOAK ALDATZEA:Igerileku
2016/01/09 Ediktuak FAKTURA ELEKTRONIKOA:ORDENANTZAREN BETIRAKO ONARTU
2016/01/09 Ediktuak 2016KO JAIEGUNEN EGUTEGIAREN ONESPENA
2016/01/09 Ediktuak 2016-2018 BITARTEKO ZERGEN KONTROLERAKO PLANA
2015/11/27 Ediktuak LAN POLTSA SORTZEKO PROZESUA: KONTU HARTZAILE LANP
2015/11/27 Ediktuak DEIALDIA: 2016KO DIRULAGUNTZAK
2015/11/27 Ediktuak 2.XEHETASUN AZTERLANA (IKASTOLA) BEHIN BETIKO ONES
2015/11/08 Ediktuak FAKTURA ELEKTRONIKOA:ORDENANTZAREN HASIERAKO ONESP
2015/11/08 Ediktuak 2015EKO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA
2015/11/08 Ediktuak 2015EKO PLANTILLA ALDAKETA/MUSIKA ESKOLA ( HASIER)
2015/11/08 Ediktuak 2016KO UDAL ZERGAK
2015/11/08 Ediktuak TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK 2016
2015/11/08 Ediktuak PLAN ALDAKETA (BEHIN BETIKOA): LOKAL KOMERTZIALAK
2015/09/23 Ediktuak AURREKONTUKO ALDAKETAK 2015/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/09/21 Ediktuak JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA
2015/09/10 Ediktuak 2014KO KONTU OROKORRAK/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/09/10 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETAK /2015-2U,4U,5U/HASIERAKO ONES
2015/08/12 Ediktuak 2015EKO 1.GO SEIHILABETEKO URA
2015/07/31 Ediktuak ALKATEAREN ORDEZKAPENA/ FESTAK 2015
2015/07/09 Ediktuak ALKATEAREN ORDEZKAPENA/ UZTAILA 2015
2015/07/09 Ediktuak ALKATEAREN ORDEZKAPENA/ ABUZTUA 2015
2015/07/06 Ediktuak JARDUERA SAILKATUA- GRUPO IJURRA S.L. (HASIERA)
2015/07/06 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2015/Aldaketa/Behin betiko ones
2015/07/06 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2015-01/Behin betiko onespena
2015/06/29 Ediktuak 2015EKO HIRI ETA LUR KONTRIBUZIOAREN ZERGA
2015/06/12 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2015/ALDAKETA HASIERAN ONARTZEA
2015/06/12 Ediktuak LAN POLTSA: FUNTZIONAMENDU ARAUAK ONARTZEA
2015/05/15 Ediktuak OIHAN ENKANTEA (BI LOTE) EPELE ETA GOIKOLA
2015/05/15 Ediktuak PLAN ALDAKETA (HASIERA) : LOKAL KOMERTZIALA
2015/05/15 Ediktuak TOKIKO GOBERNU BATZORDEA: ESKUMENAK BALIOGABETZEA
2015/05/15 Ediktuak AURREKONTUKO ALDAKETAK 2014/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/05/15 Ediktuak ALDAPASOROKO OBRA/ESLEIPEN PROZEDURA BERTAN UZTEA
2015/05/15 Ediktuak ALKATEAREN DEDIKAZIOA
2015/05/15 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2015-01-HASIERAKO ONESPENA
2015/05/06 Ediktuak 2014KO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2015/04/28 Ediktuak PLANTILLA ORGANIKOA 2015/ BEHIN BETIKO ONESPENA
2015/04/28 Ediktuak AURREKONTUA 2015/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/04/09 Ediktuak JARDUERA SAILKATUA- HERRIKO PILOTALEKUA
2015/03/24 Ediktuak JARDUERA SAILKATUA- ALDAKETA
2015/03/24 Ediktuak 2015EKO AURREKONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2015/03/24 Ediktuak PLANTILLA ORGANIKOA 2015/ HASIERAKO ONESPENA
2015/03/24 Ediktuak ZIRKULAZIO ZERGA 2015
2015/03/24 Ediktuak 2014KO 2.SEIHILABETEKO URA
2015/03/24 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2014/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/01/27 Ediktuak LAN EGUTEGIA 2015
2015/01/27 Ediktuak 2015EKO UDAL ZERGAK
2015/01/27 Ediktuak TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK 2015
2015/01/27 Ediktuak ALDAPASOROKO OBRA/ ESLEITZEKO PROZEDURA HASTEA
2015/01/27 Ediktuak XEHETASUN AZTERLANA/ HASIERAN ONARTEA
2015/01/27 Ediktuak PLANTILLA ORGANIKOA 2014/ HASIERAN ONARTZEA
2015/01/27 Ediktuak AURREKONTUKO ALDAKETAK:2014/4, 5, 6 ETA 7
2014/12/19 Ediktuak 12.EXEKUZIO OINARRIAREN HASIERAKO ALDAKETA
2014/12/19 Ediktuak 2014KO PLANTILLAREN AKORDIOA BERTAN BEHERA UZTEA
2014/12/19 Ediktuak XEHETSUN AZTERLANA: HASIERA BATEZ ONARTZEA
2014/12/02 Ediktuak 2.XEHETASUN AZTERLANA/ HASIERAKO ONARPENA
2014/12/02 Ediktuak JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA
2014/11/18 Ediktuak 2014KO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA
2014/11/05 Ediktuak 2015/2016 MUSIKA ESKOLAKO PREZIO PUBLIKOAK ONARTU
2014/11/05 Ediktuak 2014/2015KO IKASTAROEN PREZIO PUBLIKOAK ONARTU
2014/11/05 Ediktuak BEHIN BETIKO ONARPENA: 2013KO KONTU OROKORRAK
2014/10/28 Ediktuak DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA (2014-2015 IKASTURTEA)
2014/10/22 Ediktuak 2014ko 1. SEIHILABETEKO URAREN ERREZIBOAK
2014/09/09 Ediktuak KONTUAK 2013/ BEHIN BEHINEKO ONARPENA
2014/09/03 Ediktuak BEHI BETIKO ONARPENA: Aurrekontu aldaketa 2014-01
2014/08/28 Ediktuak PLANTILLA 2014: BEHIN BETIKO ONARPENA
2014/08/26 Ediktuak ALKATETZAREN ORDEZKAPENA
2014/08/26 Ediktuak ENNECO PARKE KULTURALA/ PLAN BEREZIA
2014/08/26 Ediktuak HIRIGINTZAKO PLAN ALDAKETA/ CERAMICAS UTZUBAR S.A.
2014/08/22 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2014-3/ HASIERAKO ONESPENA
2014/08/22 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2014-1/ MUSIKA ESKOLA
2014/08/21 Ediktuak PROZEDURA BERTAN BEHERA UZTEA
2014/06/18 Ediktuak 2014KO KONTRIBUZIOA
2014/05/15 Ediktuak DIRU LAGUNTZA DEIALDIA
2014/04/24 Ediktuak AURREKONTUA 2014: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/24 Ediktuak ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/24 Ediktuak HIRIGINTZAKO PLAN ALDAKETA: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/24 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2014: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/09 Ediktuak JARDUERA SAILKATURAKO ESKAERA
2014/04/02 Ediktuak ZIRKULAZIO ZERGA 2014
2014/03/21 Ediktuak BEHIN BETIKO ONARPENA/ AURREKONTU ALDAKETA 2013/05
2014/02/27 Ediktuak XEHETASUN AZTERLAN/Behin betiko onarpena/ IKASTOLA
2014/02/13 Ediktuak 2014KO HAUTETSIEN ORDAINSARIAK
2014/02/12 Ediktuak HASIERAKO ONESPENA/ AURREKONTUAREN ALDAKETA 2013-5
2014/02/12 Ediktuak BEHIN BETIKO ONARPENA/ AURREKONTU ALDAKETA 2013-3
2014/01/13 Ediktuak ZORDUNEN JAKINARAZPEN EDIKTUA
2014/01/13 Ediktuak XEHETASUN AZTERLANA HASIERAN ONARTZEA/UTZUBARTXIKI
2014/01/02 Ediktuak 2014KO LAN EGUTEGIA
2014/01/02 Ediktuak TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK 2014
2014/01/02 Ediktuak AURREKONTU ALDAKETA 2013/03 (HASIERAKO ONARPENA)
2014/01/02 Ediktuak 2014KO UDAL ZERGA-TASAK
2013/12/11 Ediktuak 2013KO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA
2013/11/14 Ediktuak UDAL PLAN OROKORREKO ALDAKETA/BEHIN BETIKO ONARPEN
2013/10/10 Ediktuak XEHETASUN AZTERLANA: JOSE M. MARTIAÑEZ ETA LOURDES
2013/10/10 Ediktuak XEHETASUN AZTERLANA: FERNANDO URRESTARAZU
2013/10/10 Ediktuak ZERGEN KONTROLERAKO PLANA/ 2013-2014
2013/10/10 Ediktuak OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA: ESTATUTUEN ALDAKETA
2013/07/31 Ediktuak URA ORDAINTZEKO EPEA
2013/06/27 Ediktuak 2013KO KONTRIBUZIOA/ ORDAINTZEKO EPEA
2013/06/27 Ediktuak UDAL PLANEKO ALDAKETA ESPEDIENTEA/ HASIERAKO ONESP
2013/06/12 Ediktuak 2013/01 AURREKONTUKO ALDAKETA/ HASIERA
2013/06/12 Ediktuak UDAL PLANEKO EGITURAZKO ALDAKETA
2013/06/12 Ediktuak 2012KO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2013/05/27 Ediktuak PLANTILA 2013/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2013/05/20 Ediktuak AURREKONTUAK 2013/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2013/04/05 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2013/ HASIERAKO ONARPENA
2013/04/05 Ediktuak HERRILURREN BEHIN BEHINEKO ESLEIPENA
2013/04/05 Ediktuak 2013KO AURREKONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2013/03/04 Ediktuak ZIRKULAZIO ZERGA 2013
2013/01/29 Ediktuak UDAL PLANEKO ALDAKETA PUNTUALA (HASIERA)
2013/01/28 Ediktuak 2013KO LAN EGUTEGIA
2013/01/28 Ediktuak 2012KO 2. SEIHILABETEKO URA
2013/01/28 Ediktuak JARDUERA SAILKATUA/ NEKAZAL ETXE BERIAIN S.L.
2013/01/28 Ediktuak TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK 2013
2013/01/28 Ediktuak 2013KO HAUTETSIEN ORDAINSARIAK
2013/01/28 Ediktuak 2013 EKITALDIRAKO UDAL ZERGA-TASAK
2013/01/28 Ediktuak ORDENANTZA/ LIBURUTEGIA
2012/11/07 Ediktuak OIHAN ENKANTEA / HIRU LOTE
2012/10/26 Ediktuak 2012KO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA (JEZ)
2012/07/27 Ediktuak Aurrekontu aldaketa 2012/01- Behin betiko onarpena
2012/07/27 Ediktuak 2012ko 1.seihilabeteko ura abuztuan kobratuko da
2012/07/12 Ediktuak UE10: ESTATUTUEN PROIEKTUA HASIERA BATEZ ONARTU
2012/07/11 Ediktuak 2011ko kontu orokorra: Behin betiko onarpena
2012/06/28 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2012
2012/06/28 Ediktuak UE10 UNITATEA: SITEMA ALDATZEAREN AKORDIOA
2012/06/28 Ediktuak AURREKONTUAK 2012 -BEHIN BETIKO ONARPENA
2012/06/28 Ediktuak AURREKONTUKO ALDAKETA
2012/06/28 Ediktuak 2012KO KONTRIBUZIOA UZTAILAN PASAKO DA
2012/06/07 Ediktuak 2011KO EKITALDIKO KONTUAEN HASIERAKO ONESPENA
2012/04/17 Ediktuak PLANTILA ORGANIKOA 2012
2012/04/17 Ediktuak HAUTETSIEN ORDAINSARIAK
2012/04/17 Ediktuak AURREKONTUAK 2012
2012/03/21 Ediktuak JARDUERARAKO LIZENTZIA BAIMENA
2012/02/16 Ediktuak ZIRKULAZIO ETA UR ERREZIBOAK KOBRATZEKO EPEA
2012/01/20 Ediktuak 2010eko kontu orokorrak-behin betiko
2012/01/20 Ediktuak 2012ko lan egutegia
2012/01/12 Ediktuak 2012ko zergark
2012/01/12 Ediktuak 2012ko udal tasa eta prezio publikoak
2012/01/12 Ediktuak Ordenantza aldaketa: Aparkalekua
2012/01/12 Ediktuak Jarduera sailkatua: Ikastola
2011/12/02 Ediktuak OHIAN ENKANTEA (%10eko beherapenarekin)
Bilatzailea
Telefono interesgarriak
Egutegia
Azken albisteak
ETXARRI ARANAZKO UDALA
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAFARROA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus