Etxarri Aranatz

Dokumentuak .. Ediktuak

Data Dokumentua Jaitsi
2019/03/04 ZIRKULAZIO ZERGA 2019
2018/11/02 DIRU KANTITATE BAT AURKITU DA
2018/10/22 2018KO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA
2018/10/05 2017KO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2018/10/05 2018KO AURREKONTU ALDAKETA: HASIERA BATEZ ONARTZEA
2018/09/14 06U,07U,08U AURREKONTU ALDAKETAK: BEHIN BETIKO
2018/09/14 05U AURREKONTU ALDAKETA: BEHIN BETIKO ONARPENA
2018/09/13 XEHETASUN AZTERLANA: HASIERAKO ONESPENA
2018/09/13 XEHETASUN AZTERLANA: HASIERAKO ONESPENA
2018/09/13 HIRI JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA:HASIERAKO ONESPENA
2018/08/21 2018ko 1. SEIHILABETEKO UR ERREZIBOAK
2018/08/10 04U AURREKONTU ALDAKETA: BEHIN BETIKO ONARPENA
2018/07/25 02U-03U AURREKONTU ALDAKETEN BEHIN BETIKO ONESPENA
2018/07/25 05U AURREKONTU ALDAKETA: HASIERA BATEZ ONARTZEA
2018/07/13 EZKONTZA ETA AGUR ZIBILEN ORDENANTZA ALDAKETA
2018/07/13 MENDIKO BIDEEN ORDENANTZA ALDAKETA. BETIKO ONESPEN
2018/07/13 ERAIKUNTZEN ZAHARBERRITZE LAGUNTZEN ORDENANTZA
2018/07/13 HASIERAKO ONESPENA 2017KO ME-KO AURREKONTU ALDAKET
2018/07/13 KONTRIBUZIO BEREZIAK UTZUBAR. HASIERAKO ONESPENA
2018/07/13 2018KO PLANTILA ORGANIKOA. BEHIN BETIKO ONESPENA
2018/07/13 HASIERAKO ONESPENA UDAL PLANAREN ALDAKETARAKO
2018/07/13 AURREKONTU ALDAKETE HASIERAKO ONESPENA
2018/07/13 XEHETASUN AZTERLANA : BEHIN BETIKO ONARPENA
2018/05/25 DIRU LAGUNTZA 2018-2019: EGOERA AHULEAN DAUDEN IKA
2018/05/25 DIRU LAGUNTZA 2018-20109: KATTUKA (0-2 ZIKOA)
2018/05/14 2018KO TASA ALDAKETA: TERRAZAK JARTZEKO
2018/04/26 KARGU PUBLIKOEN ORDAINSARIAK 2018
2018/04/26 PLANTILA ORGANIKOA 2018: HASIERAKO ONESPENA
2018/04/26 AURREKONTUAK 2018: HASIERAKO ONESPENA
2018/04/26 EHIZA BARRUTIA ERATZEKO PROIEKTUA
2018/04/26 2018KO GAINBALIOAREN ZERGA ALDAKETA
2018/04/26 BASOKO PISTEN ERABILERARAKO ORDENANTZAREN ALDAKETA
2018/04/26 HERRIKO ERAIKUNTZEN OBRETARAKO LAGUNTZAK: ORDENANT
2018/03/05 2017ko 2. SEIHILABETEKO URA
2018/02/27 ZIRKULAZIO ZERGA 2018
2018/01/17 2018KO TASEN ETA PREZIO PUBLIKOEN ZUZENKETA
2018/01/17 2018KO UDAL TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK
2018/01/17 ALKATEAREN KOTIZAZIO OSAGARRIA
2018/01/17 2018KO EGUTEGIAREN ONESPENA
2018/01/17 AURREKONTU ALDAKETA 01U: BEHIN BETIKO ONESPENA
2018/01/10 AURREKONTU ALDAKETAK 2017:BEHIN BETIKO ONESPENA
2018/01/02 JARDUERA BAIMENA EMAN: ACEREC S.A.
2017/12/31 AURREKONTU ALDAKETA 2017/01ME -HASIERA
2017/12/29 AURREKONTU ALDAKETA 2017/01U:BEHIN BETIKO ONESPENA
2017/12/29 JARDUERA BAIMENA EMAN: HIERROS-METALES JOXAN SL
2017/12/29 JARDUERA BAIMENA EMAN: PORTUKO OKINDEGIA
2017/12/29 JARDUERA BAIMENA EMAN: BAIZA MOTOR
2017/12/29 JARDUERA BAIMENA EMAN: OYARBIDE -REPARAZ
2017/12/29 ALDAPASORO AUZOKO KONTRIBUZIO BEREZIAK:BEHIN BETIK
2017/12/07 2018KO UDAL ZERGA TASAK
2017/12/07 2017KO AURREKONTUAREN ALDAKETAK-HASIERAKO ONESPENA
2017/11/06 2017ko JARDUERA EKONOMINOEN ZERGA
2017/10/25 ORDENANTZA/BEHIN BETIKO ONESPENA: MENDI PISTAK
2017/10/23 ORDENANTZA/BEHIN BETIKO ONESPENA: MENDI PISTAK
2017/09/29 ORDENANTZA/BEHIN BETIKO ONESPENA: EZKONTZA ZIBILAK
2017/09/29 ORDENANTZA/BEHIN BETIKO ONESPENA: AHUNTZETXE
2017/09/22 2016KO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2017/09/18 BALORAZIO TXOSTENAREN ONESPENA
2017/08/17 2017KO 1. SEIHILABETEKO URA
2017/08/11 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA: ROTUGRAFIK NAVARRA
2017/08/03 UDAL PLAN OROKORREKO ALDAKETA:BEHIN BETIKO ONESPEN
2017/07/28 ORDENANTZA HASIERA BATEZ ONARTZEA: EZKONTZA ZIBILA
2017/07/28 ORDENANTZA HASIERA BATEZ ONARTZEA: AHUNTZETXE
2017/07/28 ORDENANTZA HASIERA BATEZ ONARTZEA: MENDI PISTAK
2017/07/10 DIRU LAGUNTZA DEIALDIA: EGOERA AHULEAN DAUDEN ....
2017/07/10 2017KO AURREKONTUAREN ALDAKETA: 2017/01U
2017/06/28 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA: LUIS MARIŅELARENA
2017/06/05 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA:F.J. JACA MARTINEZ-A
2018/06/07 KONTRIBUZIOA 2018
2017/05/18 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA:IBAN KARASATORRE
2017/05/18 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA:SC GARMENDIA-IRURZUN
2017/05/18 2017KO AURREKONTUAREN BEHIN BETIKO ONESPENA
2017/05/18 2016KO AURREKONTUEN ALDAKETA:BEHIN BETIKO ONESPENA
2017/05/18 ZIRKULAZIO ZERGA 2017
2017/05/18 2016KO 2.GO SEIHILABETEKO URA
2017/05/18 MERKATARIZA EZ EGONKORRA
2017/05/18 APARKATZEKO TXARTELA
2017/05/18 JARDUERA SAILKATUAREN BAIMENA
2017/05/18 JARDUERA SAILKATUAREN BAIMENA
2017/04/07 UE10: SISTEMA ALDAKETAREN BEHIN BETIKO ONARPENA
2017/04/07 UE10: ESTATUTUEN PROIEKTUA BEHIN BETIKO ONETSI
2017/04/07 TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN BILKUREN DATA ALDAKETA
2017/04/07 2017KO AURREKONTUAREN HASIERAKO ONESPENA
2017/04/07 PLANTILLA ORGANIKOA 2017: HASIERA BATEAN ONETSI
2017/01/24 2016KO AURREKONTUKO ALDAKETEN HASIERAKO ONESPENA
2016/11/29 2015EKO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2016/11/09 2016KO BEZ-A
2016/09/12 2016KO LEHENENGO SEIHILABETEKO URA
2016/08/08 ENKARGATUA ETA ZERBITZU ANITZA:Emaitzak eta izenda
2016/08/06 AURREKONTU ALDAKETA 2016/03-04 (BETIKO ONESPENA)
2016/08/06 AURREKONTU ALDAKETA 2016/01-02 (BETIKO ONESPENA)
2016/07/12 BAKE EPAITEGIKO EPAILE TITULARRAREN IZENDAPENA
2016/06/27 EGOERA AHULEAN DAUDEN IKASLEENTZAT DIRU-LAGUNTZA D
2016/06/24 AURREKONTU ALDAKETA 2016/03-04 (HASIERAKO ONESPENA
2016/06/24 AURREKONTU ALDAKETA 2016/01-02 (HASIERAKO ONESPENA
2016/06/18 KONTRIBUZIOA 2016
2016/05/26 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA-DERRY ASKE S.L.
2016/05/09 MERKATU TXIKIA: ORDENANTZAREN ALDAKETA (Hasiera)
2016/05/09 APARKATZEKO TXARTELA: ORDENANTZAREN ALDAKETA
2016/05/09 BAKE EPAILEA ETA ORDEZKOA: KARGUAK BETETZEKO DEIA
2016/05/09 PLANTILA ORGANIKOA 2015/ 2.ALDAKETA/ BEHIN BETIKOA
2016/05/09 PLANTILA ORGANIKOA 2016 / HASIERAKO ONESPENA
2016/05/09 KARGU PUBLIKOEN ORDAINSARIAK
2016/05/09 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA OSATZEA
2016/04/27 2016KO LAN EGUTEGIAREN ZUZENKETA
2016/04/26 2016KO AURREKONTUA / BEHIN BETIKO ONESPENA
2016/04/26 TRUKERAKO ESKAINTZA PUBLIKOA
2016/03/29 2016KO AURREKONTUA / HASIERAKO ONESPENA
2016/03/15 2015EKO 2. SEIHILABETEKO URA
2016/02/14 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA/ ALDAKETA
2016/02/14 JARDUERARAKO LIZENTZIA BAIMENA
2016/01/28 ZIRKULAZIO ZERGA 2016
2016/01/15 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA
2016/01/09 2016KO JAIEGUNEN EGUTEGIAREN ONESPENA
2016/01/09 2016KO TASA ETA PREZO PUBLIKOAK ALDATZEA:Igerileku
2016/01/09 FAKTURA ELEKTRONIKOA:ORDENANTZAREN BETIRAKO ONARTU
2016/01/09 2016-2018 BITARTEKO ZERGEN KONTROLERAKO PLANA
2015/11/27 LAN POLTSA SORTZEKO PROZESUA: KONTU HARTZAILE LANP
2015/11/27 DEIALDIA: 2016KO DIRULAGUNTZAK
2015/11/27 2.XEHETASUN AZTERLANA (IKASTOLA) BEHIN BETIKO ONES
2015/11/08 2015EKO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA
2015/11/08 PLAN ALDAKETA (BEHIN BETIKOA): LOKAL KOMERTZIALAK
2015/11/08 FAKTURA ELEKTRONIKOA:ORDENANTZAREN HASIERAKO ONESP
2015/11/08 2015EKO PLANTILLA ALDAKETA/MUSIKA ESKOLA ( HASIER)
2015/11/08 2016KO UDAL ZERGAK
2015/11/08 TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK 2016
2015/09/23 AURREKONTUKO ALDAKETAK 2015/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/09/21 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA
2015/09/10 AURREKONTU ALDAKETAK /2015-2U,4U,5U/HASIERAKO ONES
2015/09/10 2014KO KONTU OROKORRAK/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/08/12 2015EKO 1.GO SEIHILABETEKO URA
2015/07/31 ALKATEAREN ORDEZKAPENA/ FESTAK 2015
2015/07/09 ALKATEAREN ORDEZKAPENA/ ABUZTUA 2015
2015/07/09 ALKATEAREN ORDEZKAPENA/ UZTAILA 2015
2015/07/06 JARDUERA SAILKATUA- GRUPO IJURRA S.L. (HASIERA)
2015/07/06 AURREKONTU ALDAKETA 2015-01/Behin betiko onespena
2015/07/06 PLANTILA ORGANIKOA 2015/Aldaketa/Behin betiko ones
2015/06/29 2015EKO HIRI ETA LUR KONTRIBUZIOAREN ZERGA
2015/06/12 LAN POLTSA: FUNTZIONAMENDU ARAUAK ONARTZEA
2015/06/12 PLANTILA ORGANIKOA 2015/ALDAKETA HASIERAN ONARTZEA
2015/05/15 ALKATEAREN DEDIKAZIOA
2015/05/15 ALDAPASOROKO OBRA/ESLEIPEN PROZEDURA BERTAN UZTEA
2015/05/15 AURREKONTUKO ALDAKETAK 2014/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/05/15 OIHAN ENKANTEA (BI LOTE) EPELE ETA GOIKOLA
2015/05/15 PLAN ALDAKETA (HASIERA) : LOKAL KOMERTZIALA
2015/05/15 AURREKONTU ALDAKETA 2015-01-HASIERAKO ONESPENA
2015/05/15 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA: ESKUMENAK BALIOGABETZEA
2015/05/06 2014KO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2015/04/28 AURREKONTUA 2015/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/04/28 PLANTILLA ORGANIKOA 2015/ BEHIN BETIKO ONESPENA
2015/04/09 JARDUERA SAILKATUA- HERRIKO PILOTALEKUA
2015/03/24 2015EKO AURREKONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2015/03/24 PLANTILLA ORGANIKOA 2015/ HASIERAKO ONESPENA
2015/03/24 PLANTILA ORGANIKOA 2014/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2015/03/24 2014KO 2.SEIHILABETEKO URA
2015/03/24 JARDUERA SAILKATUA- ALDAKETA
2015/03/24 ZIRKULAZIO ZERGA 2015
2015/01/27 AURREKONTUKO ALDAKETAK:2014/4, 5, 6 ETA 7
2015/01/27 PLANTILLA ORGANIKOA 2014/ HASIERAN ONARTZEA
2015/01/27 LAN EGUTEGIA 2015
2015/01/27 2015EKO UDAL ZERGAK
2015/01/27 TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK 2015
2015/01/27 ALDAPASOROKO OBRA/ ESLEITZEKO PROZEDURA HASTEA
2015/01/27 XEHETASUN AZTERLANA/ HASIERAN ONARTEA
2014/12/19 2014KO PLANTILLAREN AKORDIOA BERTAN BEHERA UZTEA
2014/12/19 XEHETSUN AZTERLANA: HASIERA BATEZ ONARTZEA
2014/12/19 12.EXEKUZIO OINARRIAREN HASIERAKO ALDAKETA
2014/12/02 2.XEHETASUN AZTERLANA/ HASIERAKO ONARPENA
2014/12/02 JARDUERA SAILKATUAREN ESKAERA
2014/11/18 2014KO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA
2014/11/05 2015/2016 MUSIKA ESKOLAKO PREZIO PUBLIKOAK ONARTU
2014/11/05 2014/2015KO IKASTAROEN PREZIO PUBLIKOAK ONARTU
2014/11/05 BEHIN BETIKO ONARPENA: 2013KO KONTU OROKORRAK
2014/10/28 DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA (2014-2015 IKASTURTEA)
2014/10/22 2014ko 1. SEIHILABETEKO URAREN ERREZIBOAK
2014/09/09 KONTUAK 2013/ BEHIN BEHINEKO ONARPENA
2014/09/03 BEHI BETIKO ONARPENA: Aurrekontu aldaketa 2014-01
2014/08/28 PLANTILLA 2014: BEHIN BETIKO ONARPENA
2014/08/26 HIRIGINTZAKO PLAN ALDAKETA/ CERAMICAS UTZUBAR S.A.
2014/08/26 ENNECO PARKE KULTURALA/ PLAN BEREZIA
2014/08/26 ALKATETZAREN ORDEZKAPENA
2014/08/22 AURREKONTU ALDAKETA 2014-1/ MUSIKA ESKOLA
2014/08/22 AURREKONTU ALDAKETA 2014-3/ HASIERAKO ONESPENA
2014/08/21 PROZEDURA BERTAN BEHERA UZTEA
2014/06/18 2014KO KONTRIBUZIOA
2014/05/15 DIRU LAGUNTZA DEIALDIA
2014/04/24 AURREKONTUA 2014: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/24 HIRIGINTZAKO PLAN ALDAKETA: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/24 PLANTILA ORGANIKOA 2014: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/24 ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA: HASIERAKO ONESPENA
2014/04/09 JARDUERA SAILKATURAKO ESKAERA
2014/04/02 ZIRKULAZIO ZERGA 2014
2014/03/21 BEHIN BETIKO ONARPENA/ AURREKONTU ALDAKETA 2013/05
2014/02/27 XEHETASUN AZTERLAN/Behin betiko onarpena/ IKASTOLA
2014/02/13 2014KO HAUTETSIEN ORDAINSARIAK
2014/02/12 HASIERAKO ONESPENA/ AURREKONTUAREN ALDAKETA 2013-5
2014/02/12 BEHIN BETIKO ONARPENA/ AURREKONTU ALDAKETA 2013-3
2014/01/13 XEHETASUN AZTERLANA HASIERAN ONARTZEA/UTZUBARTXIKI
2014/01/13 ZORDUNEN JAKINARAZPEN EDIKTUA
2014/01/02 2014KO LAN EGUTEGIA
2014/01/02 2014KO UDAL ZERGA-TASAK
2014/01/02 TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK 2014
2014/01/02 AURREKONTU ALDAKETA 2013/03 (HASIERAKO ONARPENA)
2013/12/11 2013KO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA
2013/11/14 UDAL PLAN OROKORREKO ALDAKETA/BEHIN BETIKO ONARPEN
2013/10/10 ZERGEN KONTROLERAKO PLANA/ 2013-2014
2013/10/10 XEHETASUN AZTERLANA: JOSE M. MARTIAŅEZ ETA LOURDES
2013/10/10 XEHETASUN AZTERLANA: FERNANDO URRESTARAZU
2013/10/10 OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA: ESTATUTUEN ALDAKETA
2013/07/31 URA ORDAINTZEKO EPEA
2013/06/27 2013KO KONTRIBUZIOA/ ORDAINTZEKO EPEA
2013/06/27 UDAL PLANEKO ALDAKETA ESPEDIENTEA/ HASIERAKO ONESP
2013/06/12 2012KO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2013/06/12 2013/01 AURREKONTUKO ALDAKETA/ HASIERA
2013/06/12 UDAL PLANEKO EGITURAZKO ALDAKETA
2013/05/27 PLANTILA 2013/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2013/05/20 AURREKONTUAK 2013/ BEHIN BETIKO ONARPENA
2013/04/05 PLANTILA ORGANIKOA 2013/ HASIERAKO ONARPENA
2013/04/05 HERRILURREN BEHIN BEHINEKO ESLEIPENA
2013/04/05 2013KO AURREKONTUEN HASIERAKO ONESPENA
2013/03/04 ZIRKULAZIO ZERGA 2013
2013/01/29 UDAL PLANEKO ALDAKETA PUNTUALA (HASIERA)
2013/01/28 2013 EKITALDIRAKO UDAL ZERGA-TASAK
2013/01/28 2013KO HAUTETSIEN ORDAINSARIAK
2013/01/28 2013KO LAN EGUTEGIA
2013/01/28 TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK 2013
2013/01/28 ORDENANTZA/ LIBURUTEGIA
2013/01/28 JARDUERA SAILKATUA/ NEKAZAL ETXE BERIAIN S.L.
2013/01/28 2012KO 2. SEIHILABETEKO URA
2012/11/07 OIHAN ENKANTEA / HIRU LOTE
2012/10/26 2012KO JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA (JEZ)
2012/07/27 Aurrekontu aldaketa 2012/01- Behin betiko onarpena
2012/07/27 2012ko 1.seihilabeteko ura abuztuan kobratuko da
2012/07/12 UE10: ESTATUTUEN PROIEKTUA HASIERA BATEZ ONARTU
2012/07/11 2011ko kontu orokorra: Behin betiko onarpena
2012/06/28 2012KO KONTRIBUZIOA UZTAILAN PASAKO DA
2012/06/28 PLANTILA ORGANIKOA 2012
2012/06/28 UE10 UNITATEA: SITEMA ALDATZEAREN AKORDIOA
2012/06/28 AURREKONTUAK 2012 -BEHIN BETIKO ONARPENA
2012/06/28 AURREKONTUKO ALDAKETA
2012/06/07 2011KO EKITALDIKO KONTUAEN HASIERAKO ONESPENA
2012/04/17 HAUTETSIEN ORDAINSARIAK
2012/04/17 AURREKONTUAK 2012
2012/04/17 PLANTILA ORGANIKOA 2012
2012/03/21 JARDUERARAKO LIZENTZIA BAIMENA
2012/02/16 ZIRKULAZIO ETA UR ERREZIBOAK KOBRATZEKO EPEA
2012/01/20 2010eko kontu orokorrak-behin betiko
2012/01/20 2012ko lan egutegia
2012/01/12 2012ko zergark
2012/01/12 2012ko udal tasa eta prezio publikoak
2012/01/12 Ordenantza aldaketa: Aparkalekua
2012/01/12 Jarduera sailkatua: Ikastola
2011/12/02 OHIAN ENKANTEA (%10eko beherapenarekin)
Bilatzailea
Telefono interesgarriak
Egutegia
Azken albisteak
ETXARRI ARANAZKO UDALA
Kale Nagusia 10 ˇ 31820   Etxarri Aranatz [NAFARROA] ˇ T. 948 460 004 ˇ F. 948 460 586 ˇ udala@etxarriaranatz.eus