Etxarri Aranazko
Udala
EUS  |  CAS

2020/03/16

Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean betebeharrak

ESTATUKO ALDIZKARI OFIZILA
67 . zkia. 2020ko martxoaren 14an.  Sec. I. Pág. 25392 

7. artikulua. Pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzea.

1. Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, erabilera publikoko bideetatik soilik zirkulatu ahal izango dute pertsonek, honako jarduera hauek egiteko:
A) Elikagaiak, farmazia-produktuak eta lehen mailako produktuak erostea.
B) Osasun-zentro, zerbitzu eta osasun-establezimenduei joatea.
C) Lanera, lanbidera edo enpresara joateko joatea.
D) Ohiko bizilekura itzultzea.
E) Adinekoei, adingabeei, mendekoei, desgaitasuna duten pertsonei edo bereziki ahulak diren pertsonei laguntza eta zaintza ematea.
F) Finantza eta aseguru-erakundeetara joatea.
G) Ezinbesteko kausagatik edo premia-egoeragatik.
H) Banaka egin beharreko antzeko beste edozein jarduera, salbu eta desgaitasunen bat duten pertsonekin edo bestelako arrazoi justifikaturen batengatik laguntzen bada.
2. Halaber, ibilgailu partikularrek erabilera publikoko bideetan zirkulatu ahal izango dute, aurreko paragrafoan aipatutako jarduerak egiteko edo gasolina-zerbitzuguneetan erregaia hartzeko.
3. Nolanahi ere, lekualdaketetan osasun-agintariek emandako gomendioak eta betebeharrak errespetatu beharko dira.
4. Barne Arazoetako ministroak errepideak edo bide-zatiak zirkulazioan ixtea erabaki ahal izango du, osasun publikoa, segurtasuna edo zirkulazioaren arintasuna dela eta, edo arrazoi berberengatik ibilgailu jakin batzuen sarbidea murriztea.
Aurreko lerrokadetan aipatutako neurriak ofizioz hartzen direnean, aldez aurretik horren berri emango zaie trafikoaren, ibilgailuen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren arloan Estatuko legeria betearazteko eskumenak dituzten administrazio autonomikoei.
Trafikoaren, ibilgailuen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren arloan eskumena duten Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko agintariek bermatuko dute ibilgailuen trafikoari eragin diezaioketen neurriak herritarren artean zabaltzea.

Zerrendara itzuli
Etxarri Aranatz ezagutu. Sakanaren bihotzean
Sakana Sakanako Mankomunitatea UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea Udalbiltza Cederna-Garalur Etxarri Aranazko Zonaldeko Oinarrizko Zerbitzuetarako Mankomunitatea